Valid Voter ID check list

Ki sa ki se yon ID Votè Valid?

Yon gouvènman pibliye ID foto se pi bon opsyon votè a. Si yon votè pa gen yon ID ak yon foto ak siyati, gen altènativ pou prezan. Votè yo ka bay yon konbinezon de yon ID foto ak yon ID siyati nan lis la apwouve anba a. Ou ta ka vle pran yon foto nan lis sa a nan ka sa a vin yon pwoblèm nan yon kote biwo vòt.

Anvan nenpòt eleksyon li enpòtan pou konfime ke ou gen yon ID votè valab. Egalman enpòtan se konnen ki fòm ID konsidere kòm yon ID votè valab. Lè vote an pèsòn, si wi ou non nan yon sit vòt byen bonè oswa nan yon kote biwo vòt sou Jou Eleksyon an, idantifikasyon foto obligatwa. Votè yo dwe pote yon idantifikasyon aktyèl ak valab ki gen non yo, foto yo, ak siyati.

Si ou pa gen yon ID foto ak siyati ou, ou ka konbine yon ID PHOTO ak yon ID SIYAti nan lis sa a anba a.

Fòm idantifikasyon ki akseptab yo enkli

 • Lisans chofè Florid.
 • Kat idantifikasyon Florid la pibliye pa DMV la.
 • Paspò Etazini.
 • Kat kredi oswa kat kredi.
 • Idantifikasyon militè.
 • Idantifikasyon elèv yo.
 • Idantifikasyon sant retrèt.
 • Asosyasyon asosyasyon katye.
 • Idantifikasyon asistans piblik.
 • Kat idantifikasyon sante veteran ki soti nan Depatman Veteran Ameriken.
 • Yon lisans pou pote yon zam kache oswa zam afe ki soti nan § 790.06 F.S.
 • Kat idantifikasyon anplwaye ki soti nan nenpòt branch, depatman, ajans, oswa antite Gouvènman Federal, eta a, yon konte, oswa yon minisipalite.

Pandan ke li pa obligatwa ke votè yo pote kat enfòmasyon votè yo nan biwo vòt yo sou Jou Eleksyon an, li pral akselere chèk-nan pwosesis la depi yon travayè biwo vòt ka byen vit jwenn ou nan baz done a votè atravè nimewo enskripsyon votè ou.

Pou plis enfòmasyon sou angajman sivik ak tout bagay ou bezwen konnen sou vote nan Miami ale nan www.GoVoteMiami.org

Pataje pòs sa a

GoVoteMiami Logo

Abònman - Pa manke soti

Rete an kontak epi yo dwe yon votè enfòme.
Nou pral fè w sonje eleksyon kap vini yo ak dat limit yo.

Skip to content