GoVoteMiami Forum – KB Amannman

Chak 5 ane, Charter Key Biscayne a mande pou yon revizyon. Rezilta revizyon 2022 a pa 5 manm yo ki te eli nan Komisyon Revizyon Charter yo aktyèlman sou bilt eleksyon mitan an pou Key Biscayne votè yo deside sou. Prezantasyon ki anba a te prepare pa manm Komisyon Revizyon Charter pou fowòm piblik la ak Q - Yon sesyon Govotemiami ki te fèt sou 25 oktòb nan sal kominote a.

Anba a Key Biscayne votè yo ka jwenn yon lis biwo, pozisyon ak referandòm sou bilten vòt yo nan eleksyon mitan sa a.

Komisyon Revizyon Charter la te bay yon prezantasyon amannman ki pwopoze yo. Klike sou lyen ki anba a.

Pwopoze amannman pou Key Biscayne Votè yo

Pou wè bilten vòt echantiyon pèsonalize ou (kèlkeswa kote ou ye a) klike isit la.

 • Senatè Etazini (youn nan 100; 6 tèm)
 • Reprezantan Kay (Distri 27; 2 ane tèm)
 • Gouvènè Florida (ak Lyetnan; 4 ane tèm)
 • Pwokirè Jeneral Florida (4 ane tèm)
 • Ofisye Chèf Finansye Florid (4 ane tèm)
 • Komisyonè Agrikilti Florid (4 ane tèm)
 • Senatè Eta Florid (Distri 38; 4 ane tèm)
 • Reprezantan Leta Florid (Distri 113; 2 zan)
 • 3 Key Biscayne Manm Konsèy (4-ane tèm)
 • 5 Lakou Siprèm Florid ( pou konfimasyon votè yo)
 • 2 Jij nan TribinalDistrik 3rd ( pou konfimasyon votè yo)
 • 3 Amannman Konstitisyonèl Florid
 • 2 Referandòm Konte Miami-Dade
 • 1 Referandòm Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade
 • 7 Key Biscayne Amannman

Pou plis enfòmasyon sou angajman sivik ak tout bagay ou bezwen konnen sou vote nan Miami ale nan www.GoVoteMiami.org

Pataje pòs sa a

GoVoteMiami Logo

Abònman - Pa manke soti

Rete an kontak epi yo dwe yon votè enfòme.
Nou pral fè w sonje eleksyon kap vini yo ak dat limit yo.

Skip to content