Ban

Vòt se pa ase. GoVoteMiami bezwen èd ou. Tanpri bay isit la oswa pandan BayMiamiday pou nou ka kontinye pwodwi epi bay zouti yo rive jwenn òganizasyon ak votè yo nan Miami-Dade County. Enskri pou volontè yo ofri tan ou, ladrès, ak koneksyon nou bezwen fè angajman sivik pi fasil. Plis vizib. Plis reyèl. Pou tout moun.

Donate Kounye a

Tout don pou GovoteMiami yo franchiz taks
Voye chèk pou:

GoVoteMiami Inc.
224 West Mashta | Miami, FL 33149

Bay pou sipòte Kanpay GoVotemiami an.
Nou ede votè yo nan Miyami Vote. Bonè. Pa lapòs. An pèsòn.

Vòt se pa ase. GoVoteMiami bezwen don ou pou kontinye fè angajman sivik pi fasil. Plis vizib. Plis reyèl. Pou tout moun. Travay nou kontinye. Mèsi!

Ede nou planifye davans lè nou fè yon don renouvlab.
Sitwayen yo pa gen limit tèm!

$

Custom Amount

Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Billing Details

Donation Total: $100.00 One Time

GoVoteMiami Logo

Abònman - Pa manke soti

Rete an kontak epi yo dwe yon votè enfòme.
Nou pral fè w sonje eleksyon kap vini yo ak dat limit yo.

Skip to content