GoVoteMiami vle ou yo dwe eleksyon Pare!
Sevi ak portal nou yo byen vit jwenn tout bagay ou bezwen konnen sou vot in nan Miami, Florid.
Nou ofri zouti ak resous nan chak vote Miami-Dade,ajans piblik yo ak oganizasyon yo entegre angajman vote nan aktivite yo ak sevis yo.
Enskri pou vote nan Miami – Le sa a, pataje li pi devan!

GoVoteMiami se yon 501 (c)3 oganizasyon ki pa pou pwofi ak yon oganizasyon anrejistre twazyem pati anrejistre (3PVRO) anrejistre ak Eta florid la

GoVoteMiami fe enskripsyon vote
enfomasyon ak zouti ki aksesib
pou pemet chak sitwayen elijib pou
"Dwe eleksyon pare!"

Nou oganize evenman, vini nan ou oswa bay ou ak fomasyon an ak zouti yo mete kanpe pwop kondwi enskripsyon vote ou.

Poukisa sa matye?

Enskri pou resevwa denye ki soti nan GoVoteMiami oswa
imel info@GoVoteMiami.org
pou plis enfomasyon oswa yon evenman.

Abònman nan bilten nou an

Pataje #MyVoteMyVoice

GoVoteMiami Logo

General Election
November 3

No later than

OCT 5

Register or update your voter registration

  • Name
  • address
  • signature
  • Party Affiliation

No later than

OCT 24

Apply for Vote By Mail

Must be received by the Department of Elections no later than 5pm, 10 days prior to any election.

GoVoteMiami Logo

Download Voter Registration Form

Select the form in your preferred language
SIGNATURE UPDATE MUST BE DONE ON PAPER AND MAILED IN

GoVoteMiami Logo

Subscribe & Don't miss out

Stay in touch and be an informed voter.
We’ll remind you of upcoming elections and deadlines.