Jury Duty is a critically important contribution to democracy and justice

Devwa jiri – Rezon ki fè yo rele li devwa

Se yon kesyon etonan anpil moun mande. Li se yon kesyon pli danjere tou. Se te youn nan jijman, yon sèl ta vle konte sou vrè kamarad klas yo ak yon panèl ekilibre jiri yo ki dispoze pou konprann pwosedi yo, agiman avoka yo ak règleman yo gouvène yon jiri ak pwosesis desizyon jiri yo.

Lè nou jwenn sitasyon jiri sa a, li fasil pou panse osijè de kòman pou nou fè li. Li kapab yon difikilte, yon deranjman ak deranje travay nou ak orè nou yo. Men, koute apèl la pou jiri anrichi pwosesis jidisyè a ak ranfòse demokrasi, asire ke jistis ka sèvi isit la nan Miami-Dade County.

Sèvi kòm yon jiri nan kominote w la se youn nan travay sivik nou yo ki soutni entegrite sistèm jistis la. Li nan yon pati nan sa ki asire ke vèdik yo jis ak jis, ki reflete pèspektiv kominote divès. Kalite jiri yo pote eksperyans lavi varye, ankouraje deliberasyon ekilibre ak pwoteje dwa defans yo.

Evite devwa jiri mine sistèm sa a, ki mennen nan patipri potansyèl ak yon mank de opinyon reprezantan. Patisipasyon enpòtan anpil pou kenbe konfyans nan pwosesis jidisyè a, jan li demontre angajman kominote a jistis.

Yon bagay kèk jiri potansyèl espere se ke sèvi kòm yon jiri se vrèman yon eksperyans edikasyon, bay Sur nan pwosedi legal ak ranfòse enpòtans responsablite sivik nou an, ki fè yon diferans nan lavi yon moun. Devwa jiri ak vote nan chak eleksyon yo byen menm jan an nan sans ke sistèm lan sèlman travay lè nou montre moute ak patisipe. Li vini desann nan “Nou pèp la” fè travay la sistèm. Si nou sote soti, nou ap kite li jiska lòt moun, epi nou pa ta ka jwenn ki divès, gade balanse ki fè sistèm lan jis.

Se konsa, pwochèn fwa ou jwenn apèl pou devwa jiri, anbrase li. Se pa sèlman yon devwa; li se yon chans fè yon diferans epi jwi sans nan fyète ak objektif ki vini ak sèvi ak patisipe nan demokrasi.

Pou plis enfòmasyon sou angajman sivik ak tout bagay ou bezwen konnen sou vote nan Miami ale nan www.GoVoteMiami.org

Pataje pòs sa a

GoVoteMiami Logo

Abònman - Pa manke soti

Rete an kontak epi yo dwe yon votè enfòme.
Nou pral fè w sonje eleksyon kap vini yo ak dat limit yo.

Skip to content