Imaj (4)

Jwenn Pare … Mete … Ale! 100 Jou nan Jou eleksyon Primè a.

Li lè yo make kalandriye ou! Semèn sa a make 100 jou konte-desann nan eleksyon kap vini an. Nan dat 23 out 2022 votè yo pral jete bilten vòt yo nan Jou Eleksyon Primè a. Apati 31 mas 2022, 1,509,530 votè nan Konte Miami-Dade kalifye pou pran desizyon sou yon lis long biwo piblik yo. Anpil nan yo se pozisyon patizan (Kandida Demokratik oswa Repibliken yo kouri pou biwo). Kèk nan yo se ki pa patizan ras. Isit la ou ka wè lis pozisyon sèvitè piblik yo nan Miami-Dade bezwen chwazi ak vote pou mwa Out sa a:

Ras patizan yo

 • Senatè Meriken yo
 • Reprezantan chanm yo
 • Gouvènè Florid
 • Pwokirè Jeneral
 • Chèf Ofisye Finansye
 • Komisyonè Agrikilti
 • Senatè Eta Florid yo
 • Reprezantan Leta Florid yo

Ras ki pa patizan

 • Jij sikwi
 • Konte Jij yo
 • Komisyonè konte yo
 • Manm Komite Lekòl la
 • e – si votè yo ap viv nan yon

“katye enkòpore” tankou Key Biscayne, Manm Konsèy lokal yo ak Majistra yo

Votè yo deside sou gouvènman lokal yo, konte, eta ak gouvènman federal yo. Anpil desizyon enstrimantal yo te pran dwa isit la nan kay la epi detèmine bon jan kalite a nan lavi chak jou nou yo nan kominote nou yo.

Pou pran premye etap la nan “Se pou Eleksyon Pare” ale nan GoVoteMiami.org epi tcheke ESTATI VOTÈ ou: Èske yo anrejistre? Èske adrès ou kòrèk? Èske ou gen yon afilyasyon pati? ou genyen yon aplikasyon vòt ajou pa lapòs? Pataje lyen an epi mande fanmi ou ak zanmi yo pou tcheke estati enskripsyon yo.

Nan semèn kap vini yo ki mennen jiska eleksyon an nou pral prezante plis enfòmasyon sou dat kap vini yo ak dat limit ak lwa primè Florida Ou bezwen okouran de asire w ke ou pare epi kalifye pou jete vòt ou.

Pou plis enfòmasyon sou eleksyon kap vini yo ale nan GoVoteMiami.org oswa nan Depatman Eleksyon Miami nan miamidade.gov.

Pataje pòs sa a

GoVoteMiami Logo

Abònman - Pa manke soti

Rete an kontak epi yo dwe yon votè enfòme.
Nou pral fè w sonje eleksyon kap vini yo ak dat limit yo.

Skip to content