Pa gen enprimant ...? Pa gen pwoblem

  1. Di nou sa ou bezwen fè!
  2. Ajoute adrès poste w!
  3. Nou pral voye ba ou FÒM lan. Nou pral gen ladan tou yon anvlòp pre-adrese, tenb pou ou ka poste li tounen nan Depatman Eleksyon an.

Pa manke dat limit la: enskripsyon ou oswa aktyalizasyon ou dwe resevwa pa Depatman Eleksyon yo pa 5PM sou 5oktòb.

Si ou tou pre yon Bibliyotèk Piblik ou ka enskri tou oswa mete ajou enskripsyon ou la. Yo gen fòm epi soumèt yo pou ou.

GoVoteMiami Logo

Subscribe & Don't miss out

Stay in touch and be an informed voter.
We’ll remind you of upcoming elections and deadlines.