2023 Native American Heritage Month

Selebre Lidèchip Deb haaland ak Eritaj Ameriken natif natal

Deb Haaland se yon manm nan tribi Laguna ak yon 35yèm jenerasyon Nouvo Meksiken. Li te fè istwa sou 16 mas 2021, lè li te sèmante nan kòm Sekretè Enteryè Etazini an, vin premye Ameriken natif natal yo kenbe pozisyon sa a ak youn nan premye fanm natif natal ameriken yo sèvi nan Kongrè a.

Premye ‘Jou Endyen Ameriken’ te selebre an 1916, gras a efò yo nan Red Fox James, yon manm nan Nasyon Zini Nasyonzini an. Li te pran plis pase sèt deseni pou rekonesans sa a pou evolye nan “Mwa Eritaj Endyen Nasyonal Ameriken an,” ki deziyen nan mwa novanm chak ane.

Batay la pou reprann rekonesans ak ekite depi lontan e yo te difisil anpil, kòm moun endijèn yo te fè fas a plizyè syèk pou yo atenn tout sitwayènte Ameriken ak dwa vote nan yon kote ki orijinèlman yo te rele pou relasyon tribi yo ak peyi a, karakteristik li yo, ak siyifikasyon li nan kilti yo ak istwa.

Dènye done resansman an revele ke gen 9.7 milyon Ameriken nan Ameriken natif na natif na natif na na natif natif na na natif natif na natif na natif Yo fè pati 574 tribi Endyen yo epi yo viv sou 324 distenk, federalman rekonèt rezèvasyon ak tè konfyans. 122,579 se yon nonm.

Malgre kenzyèm amandman an nan 1870 akòde dwa vòt pou tout sitwayen Ameriken kèlkeswa ras, li te pran prèske yon lòt santèn ane pou egzèse dwa vòt yo. Kòm eta yo te kenbe pouvwa pou deside elijibilite vòt, moun endijèn ak pèp Afriken Ameriken yo te sibi taks biwo vòt, tès alfabetizasyon, fwod, ak entimidasyon pou dè dekad. Lwa sou Dwa Vòt nan 1965 ak lejislasyon ki vin apre nan lane 1970, 1975, ak 1982 bay pwoteksyon esansyèl, finalman sere dwa vòt yo nan Ameriken natif natal.

Mwa sa a kanpe kòm yon rapèl sou detèminasyon ak detèminasyon nan kominote endijèn nou yo ak pouswit yo nan rekonesans, ekite, ak pwòp tèt ou-detèminasyon apre syèk dispoze ak lit pou re-etabli idantite istorik orijinal yo.

Pataje pòs sa a

GoVoteMiami Logo

Abònman - Pa manke soti

Rete an kontak epi yo dwe yon votè enfòme.
Nou pral fè w sonje eleksyon kap vini yo ak dat limit yo.

Skip to content